Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony i sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.jungoffska.pl/ (dalej zwaną „Stroną”).

 Administratorem Strony jest Jung-off-ska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292334, NIP: 113-270-30-35, REGON 141200847

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@jungoffska.pl. Użytkownikiem jest każdy pomiot korzystający ze Strony. 

§1. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym kontaktowania się z Klientem w celu ustaleń dotyczących realizacji umowy. Dodatkowo, jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę dane są zbierane ( w tym przechowywane) także w celu marketingowym (informacje o promocjach, wyprzedażach i nowościach, newsletter).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. dostarczenia produktu, wystawienia faktury, rachunku itp.  Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, innych przewoźników, firm realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu internetowego. W celu realizacji ich zadań (płatności, transport Produktu) Administrator przekaże im dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego im zadania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji powyższych celów.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych, przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już  zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie wskazanych w Polityce danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży, a ich  niepodanie skutkuje niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Sprzedawcę obowiązuje zasada bezwzględnej ochrony danych osobowych jego Użytkowników, która polega na nieudostępnianiu osobom trzecim danych m.in. osobowych czy adresowych.
 6. W procesie rejestracji konta Użytkownik zostanie poproszony o następujące dane: imię, nazwisko i adres, tel., e-mail, lub o dokładniejsze dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Płatność za towary dostępne na portalu realizowane są za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie systemów płatności elektronicznej. W procesie zakupu Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do obsługi płatności. Bezpieczeństwo podanych przez Użytkownika danych jest gwarantowane przez systemy Przelewy24,Transferuj.pl., Pay Pal. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych a w szczególności do numeru konta czy też karty kredytowej użytych do realizacji transakcji.
 8. Dane osobowe, wiadomości e-mail i inna korespondencja skierowana do Sprzedawcy może być przechowywana i  przetwarzana na najkrótszy okres niezbędny i konieczny do realizacji zamówienia wynikającego z Umowy Sprzedaży, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży lub rękojmi (typowo przez okres 2 lat od dnia dostawy/odbioru Produktu) lub świadczenia praw odstąpienia od umowy.
 9. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług lub realizacji zamówień, odpowiedzi na pytania, reakcji na zgłoszenia i udoskonalania usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§2. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 §3. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.